Q2S
Your professional security partner

Welkom bij Q2S

Uw zaak steunt op drie pilaren: werknemers, klanten en overige stakeholders/aandeelhouders. Wanneer u verantwoordelijk bent voor het security beleid stelt u prioriteiten. Naast de veiligheidsbeleving zijn de bedrijfscontinuiteit en de kosteneffectiviteit de punten die uw aandacht hebben. In balans brengen is een must

Ik help u daar graag bij en wil u daarom laten kennismaken met het 'Omni Security Principle' (OSP*) Het OSP legt de basis voor een bewustwordingstraject binnen alle disciplines van uw bedrijf

Q2S staat voor een professionele aanpak waarbij uw belangen centraal staan

Samen met u ontwikkel ik een compleet beveiligings protocol. Maatwerk waarbij, zo mogelijk, bestaande content hergebruikt zal worden. Startend vanuit een quick scan tot en met een op uw bedrijfsvoering aansluitend managementsysteem

Maak, uiteraard vrijblijvend, een afspraak met mij zodat u kunt bepalen of Q2S toegevoegde waarde heeft voor uw bedrijfsresultaat

*OSP is vastgelegd bij het BBIE